Petrorex

 

– er velegnet overalt hvor det kan etableres undertrekk.

PetroRex er en petroleumskoks, d.v.s. et oljebasert produkt, som

fremkommer ved raffinering av råolje.

 

Anvendelsesmuligheter:

Velegnet til fyring i nesten alle ovner.

Ved fyring i vedovn må man sette inn en god støpejernsrist.

 

Fyringsveiledning:

• Tenn opp med papir og tre / biobriketter

• Fyll på litt PetroRex og vent til de antenner

• Hold ilden ved like ved små påfyllinger, da PetroRex på grunn av sin høye brennverdi utvikler mye varme.

 

For å skåne risten og for den riktige forbrenning må det settes inn en god støpejernsrist.

 

PetroRex forbrenner med lav flamme – nesten som glør – og etterlater, når de etter mange timer er utbrendt, kun ganske lite aske på ca. 1/2 %.

 

 

!
!

Petrorex

!
Rabatter:
Kr. 5,- per sekk ved kjøp av 20-39 sekker.
Kr. 7,- per sekk ved kjøp av 40 sekker eller mer.