Maxibrite

• Det beste røykfrie brenselet for koksovner.
• Veldig høy brennverdi, gir god varme.
• Brenner rent, fører ikke til tilsoting av glasset i ovnen.
• Lav andel aske.
• Lett å antenne og holde kontrollen med.
• Lukt og røykfri.
• Mye varme for pengene.

 

   
  
!
!

Maxibrite

!
New flame_25kg

Liten koks, kun for koksovn. Sekker á 20 kilo.

Rabatter:
Kr. 5,- per sekk ved kjøp av 20-39 sekker.
Kr. 7,- per sekk ved kjøp av 40 sekker eller mer.